Udostępnij:
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. KLAUZULA INFORMACYJNA - regulamin turnieju

    PERSONAL DATA PROCESSING INFORMATION CLAUSE

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ANKIETA COVID

2. KLAUZULA INFORMACYJNA - regulamin turnieju dane od osób 3

3. KLAUZULA INFORMACYJNA - regulamin turnieju - dane do państw 3

4. KLAUZULA INFORMACYJNA zawodnicy

5. KLAUZULA zawodnicy państwa trzecie

6. KLAUZULA INFORMACYJNA - kandydaci na istruktorów i trenerów

7. KALUZULA INFORMACYJNA - sędziowie i skrutinerzy

8. KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownicy


Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Federacji Tańca Sportowego 

Federacja Tańca Sportowego (zwana dalej także: FTS) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jej serwis internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera tylko w przypadku błędów. Przeglądane zasoby identyfikowane są częściowo poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

  • czas nadejścia zapytania,

  • pierwszy wiersz żądania HTTP,

  • informacje o przeglądarce użytkownika,

  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony FTS. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi kasowane są rotacyjnie po określonym czasie. Informacje w nich zawarte nie są nikomu ujawniane.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych FTS

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach FTS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie fts-taniec.pl nie jest wykorzystywany sesyjny plik Cookie.

Odnośniki do innych stron

Serwis FTS nie zawiera odnośników do innych stron WWW.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.