Udostępnij:
 

Szkolenie i egzaminy

 

Informujemy, że FTS organizuje szkolenie i egzamin dla kandydatów na sędziów FTS II kat. Innych Form Tańca, które odbędą się  w dn. 11.04.2021 w formie online.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres fts.poland@gmail.com, w treści maila wpisując imię i nazwisko z dopiskiem szkolenie i egzamin inne formy tańca.

Termin zgłoszeń: do dn. 7.04.2021

Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonanego przelewu opłaty za egzamin.

Opłat należ dokonywać przelewem na konto bankowe Federacji Tańca Sportowego :
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650

Opłata za szkolenie: 150 zł
Opłata za egzamin: 100 zł

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić e-mailowo przesyłając dane do faktury.

 

Karta zgłoszenia --->>>
Plan szkolenia --->>>
Zasady uczestnictwa--->>>

--------

*Informujemy, że przesyłając zgłoszenie e-mailem wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Federację Tańca Sportowego swoich danych osobowych, w celu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego FTS. Jednocześnie oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani o swoich prawach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane tylko w okresie od złożenia oświadczenia do zakończenia egzaminu.