Udostępnij:
 

Zgłoszenie zawodnika

 

Procedura zgłaszania zawonika do rywalizacji w sporcie tanecznym FTS

Zgłoszenia nowego zawodnika do rywalizacji w sporcie tanecznym dokonujemy w BAZIE DANYCH FTS z nowego panelu klubu,
link -> ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA  (INFORMACJA W BAZIE W NOWYM PROFILU KLUBU -> ZAWODNICY -> DODAJ ZAWODNIKA: Aby dodać nowego zawodnika należy skopiować link i przekazać go zawodnikowi (lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu w przypadku nieletnich). Zawodnik zarejestrowany za pomocą linku zostanie dopisany do wybranego klubu.)

Po zarejestrowaniu wniosku zawodnika, dokument oczekuje na zatwierdzenie przez KLUB. 
Osoba upoważniona w klubie loguje się do bazy w nowy profilu klubowym i potwierdza status i dane osobowe zawodnika.

Pełna aktywacja zawodnika będzie wymagała dokonania opłaty licencji i rejestracji w bazie. 
W przypadku par tanecznych wymagana jest również rejestracja w bazie zestawienia pary.

Treści i dane prezentowane na tej stronie mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego w ramach działalności statutowej FTS z zastrzeżeniem ustawy o ochronie danych osobowych. Wykorzystanie treści lub danych niezgodnie z tą klauzulą może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i cywilnej.