Udostępnij:
 

Historia FTS

 

W dniu 11.05.2002 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Tańca Sportowego. Założycielami Federacji były cztery okręgi tańca sportowego w Polsce: Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Tańca Sportowego, Małopolska Federacja Tańca Sportowego, Podlaski Związek Tańca i Lubuski Związek Okręgowy Tańca Sportowego.

W skład Federacji wchodzą przedstawiciele profesjonalnego i amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce. Federacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130890 jako związek sportowy.

Podstawowymi celami działania Federacji są: organizacja i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych młodzieży i dzieci; organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca, a w szczególności tańca sportowego; podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.

 

Historia Federacji Tańca Sportowego w Polsce

Chronologia powstania Federacji Tańca Sportowego i konsolidacja tańca jako sportu została opisana poniżej. Jest to kompletna historia FTS i sportu tanecznego w Polsce.

1918-1939 - działalność wielu prywatnych szkół tańca

1935 – powołanie do życia Związku Zawodowego Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą we Lwowie

1956 – powstanie stowarzyszenia Polski Klub Taneczny (PKT) z siedzibą w Krakowie

1962 – nawiązanie kontaktów PKT z Międzynarodową Radą tancerzy Amatorów ( International Council of Amateur Dancers – ICAD) – poprzedniczki IDSF ( International Dance Sport Federation) i WDSF (World Dance Sport Federation)

1964 – nawiązanie kontaktów i współpracy PKT z Międzynarodową Radą Tańca Towarzyskiego (International Council Ballroom Dancing – ICBD) - została przemianowana na Dance World & Dance Sport Counsil (WD & DSC) w 1996 roku i na World Dance Council (WDC) w 2006 roku.

1966- przekształcenie PKT w Związek o nazwie Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce (FSiKT)

1984- przekształcenie FSiKT w stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Polskie Towarzystwo Taneczne (PTT)

1999 – PTT Sport wraz z Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku organizacje pierwsze kursy dla instruktorów sportu tanecznego i trenera II klasy sportu tanecznego

2002 – z inicjatywy Zarządu Gł. PTT powstał związek sportowy o nazwie Federacja Tańca Sportowego (FTS)

Tworzenie przepisów i regulaminów zawierających zasady obowiązujące w sporcie.    Podejmowanie starań o Uzyskanie praw Polskiego Związku.

2012 – przekazanie przez Polskie Towarzystwo Taneczne członkostwa w World Dance Sport Federation (WDSF)  Federacji Tańca Sportowego

2013 -Uznanie przez MSiT praw Federacji do reprezentacji sportu tanecznego na  World Games 2017

2013 – rozwój struktur FTS, organizacja turniejów, tworzenie bazy sędziowskiej

2016 – wprowadzenie pierwszy raz w Polsce nowego systemu sędziowania AJS (Absolute Judging System 2.1)

2017 –  przygotowanie i współorganizacja zawodów w ramach światowych igrzysk sportowych - The World Games 2017 - sporty taneczne.

2018 – przystąpienie FTS do Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)

przystąpienie FTS do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN).

2018 – wprowadzenie ostatecznej wersji sędziowania AJS 3.0

 

Początki tańca w Polsce i tworzenie struktur sportowych Federacji Tańca Sportowego

W latach 1918- 1948 działało w Polsce wiele prywatnych szkół tańca, jednak nie istniał jeszcze ruch współzawodnictwa turniejowego. Historia Polskiego Sportu Tanecznego w okresie powojennym zaczyna się w 1948 roku i wiąże z nazwiskiem twórcy ruchu tanecznego Marianem Wieczystym.

Marian Wieczysty (1902-1986) urodził się we Lwowie, tam uczył się podstaw tańca w szkole baletmistrza Stanisława Faliszewskiego, a następnie w szkole tańca Antoniny Werndl de Lechenstein. Od roku 1929 pracował jako samodzielny nauczyciel tańca we Lwowie. W październiku 1935 roku Marian Wieczysty zdał egzamin z Choreografii, Muzyki, Pedagogiki i Nowoczesnego Tańca uzyskując tytuł profesora w Międzynarodowym Związku Choreografów (Union Internationale Choreografaphes) z siedzibą w Paryżu i został jego członkiem. W tym samym roku powołał również do życia Związek Zawodowy Nauczycieli Tańca Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność Mariana Wieczystego została przerwana wojną w latach  1939-1945.

W latach powojennych prof. M.Wieczysty wznowił swoją działalność. Przeprowadził się do Krakowa, gdzie założył prywatną szkołę tańca i rozpoczął przygotowania do udziału par w turniejach tanecznych. W 1946 roku opracował memoriał do Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwestii unormowania spraw związanych z tańcem. W 1947 prof. Marian Wieczysty zorganizował pierwszy pokaz nowoczesnego tańca towarzyskiego dla literatów i ludzi prasy, a  na przełomie czerwca i lipca - pierwsze Mistrzostwa Krakowa.

W 1948 roku prof. Marian Wieczysty nawiązał kontakt z Czechosłowackim Związkiem Tanecznym w Pradze. W maju tego samego roku zorganizowane zostały w Krakowie kolejne Mistrzostwa, a polska para Andrzej Koronczewski i Halszka Nykiel trenowana przez prof. Mariana Wieczystego wzięła udział w Mistrzostwach Europy Środkowej w Karlovych Varach i zajęła piąte miejsce. W kolejnych latach Marian Wieczysty organizował w Krakowie turnieje taneczne zarówno dla par krakowskich jak i o randze międzynarodowej.

W 1952 roku prof. Marian Wieczysty został zmuszony do zawieszenia swojej działalności w tańcu towarzyskim i realizował się w zespołach ludowych (Krakowiacy, Zespół Tańca AGH) – konspiracyjnie uczył tańca towarzyskiego. W 1954 roku rozpoczął pracę w  Wojewódzkim Domu Kultury Związków Zawodowych (późniejszy Krakowski Dom Kultury Pałac pod Baranami, przy którym założył Amatorski Klub Taneczny. W 1955 odbyła się prezentacja tańca towarzyskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdzie sławna balerina i największy autorytet w dziedzinie tańca klasycznego Jadwiga Mierzejewska stwierdziła że: „ w tej formie taniec towarzyski jest wielką sztuką”, co zadecydowało o dalszym rozwoju tańca towarzyskiego.

W 1956 roku z Jego inicjatywy powstało stowarzyszenie Polski Klub Taneczny (PKT). Data ta została uznana za początek zorganizowanego ruchu tanecznego w Polsce. PKT miało swoją siedzibę w Krakowie i było ogólnopolskim stowarzyszeniem, które zrzeszało działaczy, miłośników  i nauczycieli tańca. W ramach PKT w 1957 roku powołano dwie sekcje: Sekcję Amatorskich Tancerzy Turniejowych (SATT) oraz Sekcję Nauczycieli Tańca Towarzyskiego (SNTT), których celem było opracowywanie przepisów i wprowadzanie ich w życie oraz nadzór nad ich realizacją.

Polski Klub Taneczny działał w latach 1956-1966.  PKT przygotowywał bazę dla rozwoju przyszłej dyscypliny sportu. Opracowano statut organizacji, regulamin sekcji nauczycieli tańca, regulamin tancerzy amatorów, regulaminy wszystkich organów PKT, poradnik dla działaczy, poradnik dla organizatorów turniejów tanecznych, regulamin sędziów, programy nauczania, programy szkolenia nauczycieli tańca, repertuar taneczny figur podstawowych.

W ramach obszaru działalności PKT w 1957 roku został powołany pierwszy Studencki Klub Taneczny przy Radzie Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Górniczo – Hutniczej. Inicjatywę tę rozpoczął wychowanek prof. Marian Wieczystego – Witold Strzelecki.  Pary SKT AGH wzięły udział w VI Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie, skąd przywiozły medale i wyróżnienia.

W kolejnych latach powstawały w Polsce nowe ośrodki taneczne: Opole, Racibórz, Kluczbork, Katowice i Rzeszów. Rok 1958 przyniósł kilka nowości - w grudniu w Krakowie zorganizowany został I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o randze Mistrzostw Polski (Mistrzami zostają Barbara i Artur Wieczyści), a także zorganizowano pierwsze szkolenie dla nauczycieli tańca prowadzone przez prof. Mariana Wieczystego. 
Mimo tylu sukcesów, prof.  Marian Wieczysty nadal rozwijał swoje umiejętności i w 1959 roku wyjechał na dwumiesięczne stypendium do Anglii.

W okresie swojej działalności PKT wydawał biuletyny szkoleniowe dla nauczycieli tańca (od 1960 roku), organizował kursy szkoleniowe dla nauczycieli tańca oraz międzynarodowe zawody taneczne. W 1962 roku nawiązał kontakty i współpracę z Międzynarodową Radą Tancerzy Zawodowych (International Council Ballroom Dancing – ICBD). Powołał do życia 14 oddziałów wojewódzkich.  Doprowadził do uruchomienia przez Ministerstwo Kultury 4-letniego studium tanecznego.  Pierwszym prezesem PKT był prof. Marian Wieczysty.

W 1966 roku PKT przekształcił się w związek o nazwie Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce  (FSiKT). Prezesem FSiKT został Bogusław Jabłoński. FSiKT rozwijał ruch taneczny w Polsce, powstawały nowe szkoły tańca, zwiększała się liczba tancerzy, jak również liczba turniejów tanecznych. W 1972 roku dla upamiętnienia dokonań Mariana Wieczystego, zorganizowano pierwszy ogólnopolski turniej “O puchar Mariana Wieczystego”. Turnieje te organizowane były również po śmierci profesora w 1986 roku.

W 1984 roku Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych przekształciła się w Polskie Towarzystwo Taneczne (PTT) -  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie. 
W latach działalności PTT nastąpił dynamiczny rozwój ruchu tanecznego. PTT zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Sportu Tanecznego (International Dance Sport Federation – IDSF).

W oparciu o uchwałę Walnego Zjazdu Sprawozdawczego ZG PTT w 1997r. powołano Polskie Towarzystwo Taneczne Sport (PTT Sport), celem dalszego starania o przyznanie praw polskiego związku.

W roku 2002 z inicjatywy Zarządu Gł. PTT powstał związek o nazwie Federacja Tańca Sportowego, którego celem miały być starania o uzyskanie praw polskiego związku sportowego. Zebranie Założycielskie odbyło się 11.05.2002 roku w Warszawie. Założycielami Federacji były cztery związki wojewódzkie: Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Tańca Sportowego, Małopolska Federacja Tańca Sportowego, Podlaski Związek Tańca i  Lubuski Związek Okręgowy Tańca Sportowego.
Pierwszym prezesem FTS został Antoni Czyżyk.  FTS w czasie swojej działalności organizowała letnie szkolenia dla instruktorów, trenerów oraz dla kadry polskich par. W 2012 roku prezesem został Franciszek Witos.

Ze względu na wymogi Ministerstwa zakładające, iż  tylko związek może ubiegać się o prawa polskiego związku sportowego, w 2012 roku PTT przekazało Federacji Tańca Sportowego członkostwo w WDSF.

Od 2013 roku Federacja działa jako samodzielna struktura, organizując szkolenia dla sędziów, kadry zawodniczej oraz organizując turnieje rangi Mistrzostw Polski, rankingowe WDSF, Mistrzostwa Europy. W 2014 roku Prezesem FTS został ponownie Antoni Czyżyk.

W 2016r. po raz pierwszy w Polsce wprowadzono nowy system sędziowania w systemie AJS 2.1. Odbyło się to podczas Mistrzostwach Polski FTS w kombinacji 10-ciu tańców. Dwa lata później zastosowano na MP FTS w kombinacji 10-ciu tańców ostateczną wersję sędziowania AJS 3.0.

W 2017 roku  po raz pierwszy do Prezydium WDSF wszedł Polak. Antoni Czyżyk został Wiceprezydentem WDSF do spraw rozwoju, natomiast do Zarządu WDSF Professional Division wybrany został Marek Chojnacki. Tego samego roku Robert Wota został wybrany na stanowisko Dyrektora Sportowego Dance Sport Europe (DSE) przy WDSF.

W 2017 roku we Wrocławiu odbyły się zawody The World Games, których współorganizatorem była FTS.

Dzięki staraniom Prezesa FTS Antoniego Czyżyka w 2018  FTS przystąpiło do Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) oraz do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN).

W czerwcu 2019 roku Robert Wota został wybrany na Prezydenta Europejskiej Federacji Tańca Sportowego (Dance Sport Europe) przy WDSF.

 

Opracował
Tadeusz Krupiński