Udostępnij:
 

Zarząd FTS

 

Skład Zarządu (kadencja 2019 - 2023)

Prezes – Antoni Czyżyk (Wiceprezes WDSF ds. rozwoju)
Sekretarz Generalny - Adam Zięciak
Wiceprezes – Tomasz Konury
Skarbnik – Magdalena Czarnocka-Kaptur
Członek Zarządu – Tadeusz Krupiński
Członek Zarządu - Alicja Majewska
Członek Zarządu - Katarzyna Grzęska
Członek Zarządu - Marcin Ściegliński
Członek Zarządu - Andrzej Bondar
Członek Zarządu - Joanna Szewczyk

-------------------------------------------------------------

Skład Zarządu (kadencja 2015 - 2018; wybory uzupełniające odbyły się w dn. 24.06.2017)

Prezes – Antoni Czyżyk
Wiceprezes – Tadeusz Krupiński
Skarbnik – Magdalena Czarnocka-Kaptur
Sekretarz Generalny
Członek Zarządu – Tomasz Konury
Członek Zarządu - Katarzyna Grzęska
Członek Zarządu - Rafał Mikoś
Członek Zarządu - Alicja Majewska
Członek Zarządu - Marcin Ściegliński
Członek Zarządu - Adam Zięciak

Zarząd otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FTS w dn. 30.06.2019

------------------------------------------------------------------------

Skład Zarządu (kadencja 2014* - 2015)

Prezes – Franciszek Witos
Wiceprezes – Antoni Czyżyk
Wiceprezes – Tadeusz Krupiński
Skarbnik – Andrzej Golonka
Sekretarz Generalny – Antoni Grycmacher
Członek Zarządu – Tomasz Konury
Członek Zarządu - Tomasz Dorosz
Członek Zarządu - Patryk Mierzwa
Członek Zarządu - Adam Zięciak
Członek Zarządu - Katarzyna Grzęska
Członek Zarządu - Rafał Mikoś

*Wybory uzupełniające odbyły się w dn. 07.07.2014 r. oraz 14.12.2014
Zarząd otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FTS w dn. 05.07.2015