Udostępnij:
 

Szkolenie dla sędziów skrutinerów FTS na rok 2018 i 2019

 

Szkolenie obowiązkowe dla skrutinerów i kandydatów na skrutinerów FTS na rok 2019 i 2018 (również dla stażystów)

08.09.2018 sobota, godz. 8:55 – rejestracja uczestników

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

 

I CZĘŚĆ godz. 09:00-11:30 - prowadzący: Piotr Seliger, Jarosław Grunt
Obowiązkowe szkolenie dla skrutinerów kat.II i kandydatów na skrutinerów (stażystów)
Podstawy obsługi MasterDance obejmujące zagadnienia:

- podstawowe funkcje programu skrutinerskiego

- przygotowanie list startowych

- przygotowanie planu turnieju

- przebieg rund turnieju

- wysyłka wyników do bazy FTS, generowanie przeklasyfikowań w bazie FTS
- zapis kategorii
- wysyłka wyników LIVE
Obsługa turniejów rangi WDSF

- przygotowanie i sprawdzanie list startowych na turniej WDSF, status zawodników i par
- generowanie ID par i rund do bazy WDSF

- współpraca MD z bazą FTS i WDSF-API

 

II CZĘŚĆ godz. 12:00-13:30 - prowadzący: Piotr Czyżyk, Krzysztof Ślizewski  

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich skrutinerów i kandydatów na skrutinerów

- omówienie nowych funkcjonalności w bazie FTS, współpraca z sędzią głównym
- standaryzacja operacji, nazw plików i katalogów  

Godz. 13.30-14.00 Przerwa obiadowa
 

III CZĘŚĆ godz. 14:00-18:00  - prowadzący: Jarosław Grunt

- liczenie “na piechotę” turnieju w AJS3.0
- MasterDance przebieg turnieju w AJS3.0
(losowanie komponentów, tańce solo, wyświetlanie wyników kiss&cry,  komunikacji z TV, wyjątki 10T)

- TPS2018 przebieg turnieju w AJS3.0

- przepisy skrutinerskie

Na szkolenie obowiązkowo należy zabrać komputer z zainstalowanym programem MasterDance oraz programami obsługującymi bazę WDSF.
Opłata za szkolenie zgodnie z cennikiem do 31.08.2018r.

Wpłaty 400zł należy dokonać na konto: Federacja Tańca Sportowego, Bank: PKO BP o/Elbląg

nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650 z dopiskiem: obowiązkowe szkolenie skrutinerskie


Komisja ds. Skrutinerskich FTS

 
 

Szkolenie obowiązkowe dla sędziów skrutinerów i kandydatów na skrutinerów FTS na rok 2018 

Termin 9-10.09.2017, godz. 10:15 sobota – rejestracja uczestników
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Pl. K. Jagiellończyka 1, Elbląg

Opłata za szkolenie zgodnie z cennikiem na rok 2017.
Wpłaty 400zł należy dokonać na konto: Federacja Tańca Sportowego, Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650 z dopiskiem: obowiązkowe szkolenie skrutinerskie
 

Wstępny plan szkolenia

09.09.2017 sobota, godz. 10:30 - rozpoczęcie szkolenia z Olavem Grohn
Godz. 10.30-13.30 Wymagania systemowe, konfiguracja, omówienie funkcjonalności oprogramowania tps2017
Godz. 13.30–14.30 Przerwa obiadowa. 
Godz. 14.30-18.00 Współpraca oprogramowania tps2017 z urządzenia mobilnymi do obsługi turniejów w skating systemie i JS3.0

10.09.2017 niedziela, godz. 10:00 - rozpoczęcie
Godz. 10.00-13.00 Unifikacja ustawień
Godz. 13.00–14.00 Przerwa obiadowa. 
Godz. 14:00-16:00 Konfiguracja sprzętu dla województw

 

Dokumnety do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy pobierz ->doc  ->pdf

Komisja ds. Skrutinerskich FTS