Udostępnij:
 

Kurs instruktora sportu 2019

 

Informujemy, że przyjmujemy zapisy na kolejną edycję Kursu Instruktora Sportu w Tańcu Sportowym.

Informacje nt. kursu:

- sesja zjazdowa planowana jest w dniach: 24.06 – 04.07.2019
- egzamin: 4/5 lipca 2019 
- miejsce zajęć i egzaminu: Centrum Spotkań Europejskich Światowid, pl. Jagiellończyka 1 w Elblągu.

- wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie klasy tanecznej min. B lub II klasy sportowej w tańcu sportowym, dobry stan zdrowia;

- wymagany komplet dokumentów: podanie, potwierdzona za zgodność kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o ubezpieczeniu, fotografia w wersji elektronicznej (format .jpg, rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x 2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, maks. 100 kb.) - fotografia może być przesłana na maila, poświadczone za zgodność kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenia: o posiadaniu klasy tanecznej min. B lub II klasy sportowej; dowód wpłaty;

Zaliczenie praktyk, zajęć teoretycznych i zdanie egzaminu prowadzi do uzyskania stopnia instruktora sportu w tańcu sportowym

- koszt: 2 200 zł

- zgłoszenia do dnia 07.06.2019 r.: mailowo na adres: fts.poland@gmail.com

Informacje: Joanna Karpiuk, tel. 55 611 01 40, kom. 609 977 220