Udostępnij:
 

Zgłoszenie pary

 

Procedura zgłaszania par do rywalizacji w sporcie tanecznym w ramach FTS

Od dnia 1.10.2016 nowych zawodników należy zgłaszać do rywalizacji w sporcie tanecznym FTS w BAZIE DANYCH FTS z panelu klubowego -> link
Osoba upoważniona w klubie do zgłoszenia zawodnika loguje się do bazy na profilu klubowym i wypełnia formularz elektroniczny w zakładce ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA -> ZŁÓŻ NOWY WNIOSEK lub ZŁÓŻ NOWY WNIOSEK (dla obcokrajowca).
Po zapisaniu wniosku BD generuje plik PDF. Wniosek należy wydrukować i podpisać (wymaganymi podpisami i pieczęciami). Zawodnik automatycznie otrzymuje numer ID i jest aktywny na okres 30 dni w bazie FTS.

Podpisane oryginały dokumentów należy niezwołocznie przesłać do odpowiedniego związku wojewódziego działającego na danym terenie lub jeżeli taki nie istnieje do biura FTS wraz wymaganymi opłatami licencyjnymi. Wniosek o sparowanie nowych zawodników należy przesłać do administratora wojewódzkiego.

Związek Wojewódzki zaznacza w bazie danych FTS status wniosku: "Przyjęto dokumenty, oczekuje na zatwierdzenie FTS" i niezwłocznie przesyła skan dokumentów do biura FTS.

Biuro FTS zaznacza przyjęcie i akceptację wniosku co spowoduje ostatecznie aktywowanie zawodnika i usunięcie ograniczenia czasowego 30 dni. 
Biuro FTS może również ustawić status na "Wniosek odrzucony przez FTS" wtedy wniosek wróci do Związku Wojewódzkiego.

Cała procedura musi zakończyć się w ciągu 30 dni od momentu zapisania wniosku do bazy przez klub. 
Jeżeli dokumenty nie dotrą w terminie 30 dni do biura FTS status aktywnego zawodnika wygasa. 
Ponowna rejestracja tego samego zawodnika będzie wymagała dokonania nowej opłaty licencyjnej.

 

Do wniosku elektronicznego zgłoszenia zawodnika proszę przygotować następujące dane -> pdf -> doc

Treści i dane prezentowane na tej stronie mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego w ramach działalności statutowej FTS z zastrzeżeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Wykorzystanie treści lub danych niezgodnie z tą klauzulą może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i cywilnej.