Udostępnij:
 

Kadra FTS Polska

 

Skład Kadry FTS-Polska na rok 2021-->>
(zgodnie z uchwałą Zarządu FTS nr 39/2021)

 

----------------------

Prosimy kluby o weryfikację składu, oraz o sprawdzenie i uzupełnienie w przypadku braku w ciągu 10 dni (do 09.04.2021 włącznie):
1) czy zawodnik ma opłaconą i zarejestrowaną w bazie licencję FTS na rok 2021
2) czy została przesłana na adres biura FTS deklaracja przyjęcia praw i obowiązków członka Kadry FTS Polska
(jeśli deklaracja była dostarczona do 29.03.21 to ponowne wysłanie nie jest potrzebne).

Deklaracja przyjęcia praw i obowiązków członka Kadry Polski FTS - 30.01.2021 -->> pobierz
prosimy wysłać wypełnioną i podpisaną na adres email: fts.poland@gmail.com

W przypadku niespełnienia tych wymogów zawodnik zostanie automatycznie usunięty z listy członków Kadry FTS.
Po 10.04.2021 nastąpi weryfikacja nadesłanych deklaracji i licencji i ostateczna lista Kadry FTS zostanie zaktualizowana.

Informacja do związków wojewódzkich FTS: 
Komisja ds. Rywalizacji w Sporcie Tanecznym zobowiązuję związki wojewódzkie do sprawdzenia i uzupełnienia licencji zawodników ze swojego obszaru należących do Kadry FTS zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021 i opublikowaną listą w terminie do dnia 9.04.2021. 

Skład Kadry FTS-Polska na rok 2020--->>>
Stan na dzień 28.12.2020 (uchwała Zarządu FTS nr 72/2020 z dn. 29.12.2020)