Data: 21.11.2022
 
Udostępnij:
 

Nabór ofert MP FTS

 

Zarząd FTS ogłasza nabór ofert na organizację Mistrzostw Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w stylach (ST i LA) oraz w kombinacji tańców na rok 2023.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie od 01.05.2023 do 20.12.2023 r.
2. Zadanie powinno być realizowane w innym terminie dla Mistrzostw Polski FTS w stylach oraz dla Mistrzostw Polski FTS w kombinacji.

Termin składania ofert: 

Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w Przepisach Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS zatwierdzonych Uchwałą Zarządu FTS nr 10/2021 z dn. 23.02.2021.

Oferty należy składać poprzez zgłoszenie turnieju przez panel klubowy w bazie FTS w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r. (decyduje data zatwierdzenia przez Związek Wojewódzki w bazie FTS).  

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Które przewidują inny termin realizacji zadania niż wskazany w pkt. I.1,
2. Które dotyczą pod względem merytorycznym, częściowo lub całkowicie, innych zadań niż objęte ogłoszeniem.

Termin dokonania wyboru ofert 

Decyzja o przyznaniu prawa organizacji Mistrzostw Polski FTS zostanie podjęta do 15.01.2023.

 

Galeria zdjęć: