Data: 17.06.2022
 
Udostępnij:
 

Walne Zgromadzenie FTS 2022

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS w roku 2022

Zarząd Federacji Tańca Sportowego, na podstawie podjętej uchwały (Uchwała Zarządu FTS nr 24/2022 z dn. 06.03.2022) zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2022 r. o godzinie 14:45 w pierwszym terminie albo o godzinie 15:00 w drugim terminie.  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS przeprowadzone zostanie zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, którego projekt prezentujemy poniżej. 

 

Proponowany program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS, 19.06.2022
I termin: 14.45, II termin: 15.00

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS
 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS
 3. Wybór Prezydium.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS.
 8. Sprawozdanie Zarządu FTS za rok 2021.
 9. Sprawozdanie finansowe FTS za rok 2021.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej FTS.
 11. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i merytoryczne FTS za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwał programowych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS
 

Galeria zdjęć: