Data: 14.09.2021
 
Udostępnij:
 

Egzaminy sędziowskie

 

Zarząd Federacji Tańca Sportowego ogłasza nabór kandydatów na egzamin na sędziów kategorii I i II FTS.

Termin zgłoszeń i wpłat: 19.08.2022
Termin egzaminu: 3-4.09.2022
Miejsce: Elbląg

Warunki przystąpienia do egzaminu:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz ksero potwierdzenia posiadanej klasy tanecznej, dyplom instruktora sportu do 19.08.2022r. na adres email: fts.poland@gmail.com
2. Znajomość przepisów sędziowskich FTS
3. Znajomość Kodeksu Postępowania i Standardów Etyki FTS
4. Uiszczenie opłaty za egzamin zgodnie z obowiązującym cennikiem do 19.08.2022r.

Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu:
1. Zasad ogólnych i szczegółowych z tańców standardowych i latynoamerykańskich
2. Znajomości figur tanecznych zgodnie z załącznikiem 

Wpłaty należy dokonać na konto:
Federacja Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: Egzamin sędziowski 2022

----------
Karta zgłoszenia --->>>
Wykaz figur --->>>
Wykaz figur na II kat. sędziowską--->>>

 

Galeria zdjęć: