Data: 06.05.2021
 
Udostępnij:
 

Walne Zgromadzenie FTS 2021

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS w roku 2021

Zarząd Federacji Tańca Sportowego, na podstawie podjętej uchwały (Uchwała Zarządu FTS nr 6/2021 z dn. 27.01.2021) zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS, które odbędzie się w dniu 16 maja 2021 r. o godzinie 15:00 w pierwszym terminie albo o godzinie 15:15 w drugim terminie.  

W związku z ogłoszonym i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przeprowadzenie obrad odbędzie się z zapewnieniem:
- transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
- dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której delegat będzie miał możliwość wypowiadać się w toku obrad;
- wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS przeprowadzone zostanie zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, którego projekt prezentujemy poniżej. 

 

Proponowany program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów FTS, 16.05.2021
I termin: 15.00, II termin: 15.15
Obrady prowadzone przy wykorzystywaniu środków elektronicznych

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS.
2. Przeprowadzenie próbnego głosowania
3. Wybór Prezydium.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS.
7. Zatwierdzenie porządku obrad
8. Sprawozdanie Zarządu FTS za rok 2020.
9. Sprawozdanie finansowe FTS za rok 2020.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej FTS.
11. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i merytoryczne FTS za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał programowych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów FTS

 

 

 

Galeria zdjęć: