Data: 30.03.2021
 
Udostępnij:
 

Lista kandydatów do Kadry FTS Polska

 

Zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021, przedstawiamy wstępną listę kandydatów do Kadry FTS Polska powołanej na okres do kolejnych MP.

 

Wstępna lista kadydatów do KADRY FTS POLSKA -->>
(zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021)

Prosimy kluby o weryfikację składu, oraz o sprawdzenie i uzupełnienie w przypadku braku w ciągu 10 dni (do 09.04.2021 włącznie):
1) czy zawodnik ma opłaconą i zarejestrowaną w bazie licencję FTS na rok 2021
2) czy została przesłana na adres biura FTS deklaracja przyjęcia praw i obowiązków członka Kadry FTS Polska
(jeśli deklaracja była dostarczona do 29.03.21 to ponowne wysłanie nie jest potrzebne).

Deklaracja przyjęcia praw i obowiązków członka Kadry Polski FTS - 30.01.2021 -->> pobierz
prosimy wysłać wypełnioną i podpisaną na adres email: fts.poland@gmail.com

W przypadku niespełnienia tych wymogów zawodnik zostanie automatycznie usunięty z listy członków Kadry FTS.
Po 10.04.2021 nastąpi weryfikacja nadesłanych deklaracji i licencji i ostateczna lista Kadry FTS zostanie zaktualizowana.

Informacja do związków wojewódzkich FTS: 
Komisja ds. Rywalizacji w Sporcie Tanecznym zobowiązuję związki wojewódzkie do sprawdzenia i uzupełnienia licencji zawodników ze swojego obszaru należących do Kadry FTS zgodnie z uchwałą zarządu FTS nr 25/2021 i opublikowaną listą w terminie do dnia 9.04.2021.