Data: 08.03.2021
 
Udostępnij:
 

Zmiany w przepisach

 

Komisja ds. Rywalizacji Sportowej informuje o najważniejszych zmianach w przepisach, które obowiązują od 1.03.2021.

 

Przepisy Rywalizacji w Sporcie Tanecznym:

- dodanie kategorii Dorośli II do punktowego systemu rywalizacji

- doprecyzowanie zapisów dotyczących zawodników w kl. F

- zmiana ilości bloków podczas trwania turnieju 

- zwiększenie minimalnej ilości sędziów na turniejach klasy C 

- obowiązek wycofania pary z listy startowej na turnieju przez klub w przypadku rezygnacji pary z  udziału w turnieju

- zmiana zasady dotyczącej zwolnienia pary podczas udziału w turnieju

 

- Regionalne Mistrzostwa Polski: dodanie kategorii Dorośli II i Senior IV

- Mistrzostwa Polski w klasach: dodanie kategorii Dorośli II

- Mistrzostwa Polski FTS, Mistrzostwa Polski w klasach, Puchar Regionów: doprecyzowanie reguł dotyczących przeklasyfikowań par do wyższej klasy tanecznej

 

Repertuar Taneczny

- dodanie nowych kategorii, w których repertuar obowiązuje 

 

Zał. nr 3 Zasady współzawodnictwa w grupach Hobby i Seniorów:

 

- zastąpienie kategorii Senior Start klasą F (kategorie wiekowe: Dorośli, Senior I-IV) i doprecyzowanie zasad rywalizacji w klasie F

 

Dwustopniowy System Rozgrywania Mistrzostw Polski FTS w sporcie tanecznym:

- nowe zapisy dotyczące założeń ogólnych

- nowe regulacje dotyczące możliwości udziału w wybranych kategoriach wiekowych 

- zmiany dotyczące kryterium IV dla par z kategorii seniorskich...

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi przepisami.

 

Galeria zdjęć: