Data: 28.09.2020
 
Udostępnij:
 

Dodatkowy nabór!

 

Zarząd FTS ogłasza dodatkowy nabór ofert na organizację Mistrzostw Polski FTS w Tańcach Standardowych oraz Mistrzostw Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w stylach (ST i LA) na rok 2020.

 

Oferty należy składać do dnia 02.10.2020!

I. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie od 1.11.2020 do 20.12.2020 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II. Termin składania ofert
Oferty należy składać poprzez zgłoszenie turnieju przez panel klubowy w bazie FTS w nieprzekraczalnym terminie do 02.10.2020 r.(decyduje data zatwierdzenia przez Związek Wojewódzki w bazie FTS).  

III. Odrzuceniu podlegają oferty:
1. Które przewidują inny termin realizacji zadania niż wskazany w pkt. I.1,
2. Które dotyczą pod względem merytorycznym, częściowo lub całkowicie, innych zadań niż objęte ogłoszeniem,
3. Zostały złożone w innym trybie niż wskazany w pkt. II3. 

IV. Termin dokonania wyboru ofert
Zlecający zadanie, dokona oceny ofert w terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w niniejszym ogłoszeniu. 

 

Galeria zdjęć: