Data: 17.06.2020
 
Udostępnij:
 

Informacje dla kandydatów i sędziów FTS

 

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące możliwości udziału w szkoleniu sędziowskim oraz szkoleniu przygotowującym do egzaminu sędziowskiego. 

 

Ogłoszenie dotyczące udziału kandydatów na sędziów FTS w szkoleniu dla sędziów punktowych FTS na rok 2021

Informujemy, że wszystkie osoby, które chcą i mają zamiar w roku 2020 podejść do egzaminów sędziowskich FTS na II kategorię sędziowską FTS oraz chcą posiadać aktywną licencję sędziowską FTS na rok 2021 powinny wziąć udział w Szkoleniu dla sędziów punktowych na rok 2021. Szkolenie odbędzie się w formie on-line w terminie 26-27.06.2020 r., w przewidywanych godzinach:
- 26.06.2020 r.: od 16.30 do 20.30
- 27.06.2020 r.: od 10.00 do 14.30.

Szkolenie w tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, jest bezpłatne
Zgłoszenia na Szkolenie proszę przesyłać na adres e-mailowy: fts.poland@gmail.com lub anna.pawlukiewicz@swiatowid.elblag.pl, w terminie do 22.06.2020 r.  W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu. 

 

Nabór na Szkolenie przygotowujące do egzaminu sędziowskiego
FTS przypomina o możliwości udziału w szkoleniu przygotowującym do egzaminu sędziowskiego – dla kandydatów na sędziów II kat. oraz sędziów II kat. podnoszących na kat. I. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w drugiej połowie 2020 roku. Osoby chętne proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: fts.poland@gmail.com lub anna.pawlukiewicz@swiatowid.elblag.pl, w terminie do 22.06.2020 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu. 

Szczegółowe informacje nt. szkolenia (m.in. wysokość opłaty) zostaną podane w terminie późniejszym (po zgłoszeniu się wymaganej liczby chętnych).

Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu sędziego FTS, aby posiadać aktywną licencję sędziego FTS na rok 2021 należy również wziąć udział w Szkoleniu sędziowskim dla sędziów punktowych FTS na rok 2021 (26-27.06.2020 r., szkolenie w formie on-line). Szkolenie w tym roku jest bezpłatne. Chęć udziału w szkoleniu również należy zgłosić e-mailowo. 

 

 

Galeria zdjęć: