Data: 18.02.2020
 
Udostępnij:
 

Nagrody za GPP FTS 2019

 

W związku z zakończeniem cyklu Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS w roku 2019 informujemy, że zgodnie z Regulaminem GPP FTS oraz Uchwałą Zarządu FTS nr 17/2020 z dn. 10.02.2020 r. pary uzyskały nagrody finansowe w postaci pokrycia kosztów szkolenia w wysokości:

Miejsce:         Kwota:
1                    3000,00 zł
2                    2500,00 zł
3                    2000,00 zł
4                    1600,00 zł
5                    1400,00 zł
6                    1200,00 zł
7- 12                600,00 zł

 

Zgodnie z regulaminem warunki otrzymania nagrody są następujące:
1. Nagrodami objęte zostaną miejsca z rankingu od 1 do 12, kategorii Dorosłych, w stylach.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnionej nagrody finansowej jest spełnienie warunku zapisanego w pkt 8.2 Regulaminu GPP Ekstraklasy FTS.
3. Nagrody rozliczone będą, jako pokrycie kosztów szkolenia, na podstawie rachunku wystawionego przez klub macierzysty.

W celu uzyskania pokrycia kosztów szkolenia należy:

Przekazać niezwłocznie do biura FTS rachunek za szkolenie.
Rachunek musi być wystawiony na:
Federacja Tańca Sportowego
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 
82-300 Elbląg
NIP 675-12-81-149

Forma płatności:       przelew 14 dni
Treść rachunku: szkolenie taneczne w dniach ........... oraz wpisać imiona i nazwiska pary.

 

Galeria zdjęć: