Data: 24.09.2019
 
Udostępnij:
 

Dodatkowy nabór na GPP FTS 2020

 

Zarząd FTS ogłasza dodatkowy nabór ofert na organizację GPP Ekstraklasa FTS na rok 2020.

I. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie od 1.01 do 20.12.2020 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II. Termin składania ofert
Oferty należy składać poprzez zgłoszenie turnieju przez panel klubowy w bazie FTS w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019 r. (decyduje data zatwierdzenia przez Związek Wojewódzki w bazie FTS).  

III. Odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia podlegają oferty:
1. Które przewidują inny termin realizacji zadania niż wskazany w pkt. I.1,
2. Które dotyczą pod względem merytorycznym, częściowo lub całkowicie, innych zadań niż objęte ogłoszeniem,
3. Zostały złożone w innym trybie niż wskazany w pkt. II3. 

IV.Termin dokonania wyboru ofert.
Zlecający zadanie, dokona oceny ofert w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w niniejszym ogłoszeniu. Kalendarz z wyłonionymi organizatorami poddany będzie głosowaniu na pierwszym zebraniu zarządu po upływie terminu oceny ofert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących wypełniania oferty należy kontaktować się z Komisarzem ds. GPP Ekstraklasy FTS: 
Adam Zięciak - tel. 601638700.       
adam.zieciak@gmail.com

 

Galeria zdjęć: