Data: 30.07.2019
 
Udostępnij:
 

Obowiązkowe szkolenie z zakresu RODO

 
Obowiązkowe szkolenie z zakresu RODO dla osób przetwarzających dane osobowe w FTS  odbędzie się dn. 30.08.2019 r. w Ciechocinku:
 
Miejsce szkolenia:  Sanatorium Zdrowie ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 , godz. 15:30-19:00 rejestracja w godz. 15:00-15:30  
 
Ze względu na przepisy nadrzędne oraz konieczność podpisania wymaganych oświadczeń o poufności danych, osoby zobowiązane, które nie wezmą udziału w szkoleniu utracą dostęp do bazy danych FTS oraz możliwość przetwarzania danych.