Data: 18.04.2019
 
Udostępnij:
 

Nabór na egzaminy sędziowskie

 

Zarząd Federacji Tańca Sportowego ogłasza nabór kandydatów na egzamin na sędziów kategorii I i II FTS.
Termin zgłoszeń i wpłat: 31.05.2019
Termin egzaminu: 29.06.2019

 

Warunki przystąpienia do egzaminu:

- Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31.05.2019r. na adres email: fts.poland@gmail.com
- Znajomość przepisów sędziowskich FTS
- Znajomość Kodeksu Postępowania i Standardów Etyki FTS
- Znajomość figur tanecznych zgodnie z załącznikiem nr 1
- Wpłacenie opłaty zgodnie z cennikiem do 31.05.2019 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Federacja Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
z dopiskiem: egzamin sędziowski

--------
Dokumenty do pobrania:
- formularz zgłoszenia --->>>
- zakres egzaminu - załącznik nr 1 --->>>