Data: 28.11.2017
 
Udostępnij:
 

Kolejny krok w kierunku pzs

 

Dn. 08.11.2017 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi Polskiego Związku Tańca Sportowego (PZTSport)  na decyzję Ministerstwa Sportu i Turystki dotycząca cofnięcia praw polskiego związku sportowego PZTSport. Sąd po przeanalizowaniu dokumentów i stanu faktycznego oddalił skargę, podtrzymując w mocy decyzję wydaną przez Ministra o cofnięciu praw pzs.

 

Przypominamy, że w dniu 8 grudnia 2015 r. weszło w życie część przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o sporcie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1321). W ustawie o sporcie dodany został m. in. art. 12a, zgodnie z którym polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Brak przynależności polskiego związku sportowego do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski skutkuje natomiast koniecznością podjęcia przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej określonych działań, o których mowa w art. 12b ustawy o sporcie. Zgodnie z tym przepisem polski związek sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2 tego przepisu, stała się prawomocna.

Federacja Tańca Sportowego jest ogólnokrajowym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym związkiem sportowym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie dyscypliny tańca, w szczególności tańca sportowego, a także rozwój rekreacji ruchowej. Federacja jest jednym z najbardziej prężnie rozwijających się organizacji tanecznych o międzynarodowym dorobku i uznanym prestiżu zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Świadczą o tym nie tylko sukcesy sportowe, ale również organizacyjne. Jako jedyna w Polsce organizacja, Federacja Tańca Sportowego jest członkiem World DanceSport Federation (WDSF), tj. Międzynarodowej Federacji Sportu Tanecznego, która to organizacja jest wyłącznym przedstawicielem sportu tanecznego uznawanym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Na tej podstawie też FTS otrzymała zaproszenie i możliwość startu przynależnych zawodników w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych (The World Games 2017), które odbyły się w 2017 r. we Wrocławiu.