Data: 17.05.2017
 
Udostępnij:
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FTS

 

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2017 r. w siedzibie FTS w Elblągu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów FTS.

Zarząd FTS w dn. 10.03.2017 r. podjął Uchwałę nr 22/2017, na podstawie której zwołuje na dzień 24 czerwca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów FTS.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek Zgromadzenia:

Miejsce:

Siedziba FTS–budynek Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 1

- I termin:  12.00

- II termin: 12.15

 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą̨:

 1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
 2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji niebędący delegatami.

 

Członek zwyczajny FTS uzyskuje pełnię praw na Walnym Zgromadzeniu Delegatów FTS po spełnieniu następujących warunków:

 1. Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS aktualnego wyciągu z KRS.
 2. Dostarczenie w trakcie rejestracji na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS uchwały o wyborze delegatów (zgodnie ze Statutem). Każdy członek zwyczajny ma prawo do zgłoszenia na Walne Zgromadzenie Delegatów FTS do 5 delegatów z jednym głosem stanowiącym.

 

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Wybory poszerzające skład Zarządu FTS:
  a. Ustalenie liczby dokooptowanych osób do Zarządu FTS
  b. Wybór nowych członków/członka Zarządu FTS
  c. Przyjęcie nowych członków/członka Zarządu FTS Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS
 8. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS