Udostępnij:
 

Zgłoszenie klubu do FTS

 

Jeżeli  w danym województwie nie działa wojewódzki związek sportowy, będący członkiem zwyczajnym FTS, wówczas kluby, których tancerze chcą posiadać licencję zawodnika FTS - czyli szkoły tańca, podmioty działalności gospodarczej mogą uczestniczyć w rywalizacji sportowej jako członek wspierający FTS. W tym celu należy przesłać na adres biura FTS podanie o przyjęcie na członka wspierającego FTS wraz z formularzem (format doc, format pdf). Po uzyskaniu przez dany klub statusu członka wspierającego FTS klub uiszcza opłatę członkowską zgodnie z obowiązującym cennikime FTS, a następnie uiszcza opłatę za wydanie licencji zawodnika FTS na dany rok (opłata jest przelewana na konto FTS).